پیش‌آگاه

پیش‌آگاه

باریکه‌ای از آگاهی روانی انسان که بینِ خودآگاه و ناخودآگاهِ روانی‌اش قرار دارد. جایگاهِ ذخیره‌ی افکاری است که فعلاً در خودآگاه‌اش بروز نمی‌کنند، ولی همیشه در دسترسِ ذهن هستند و به محضِ توجه به آن‌ها بلافاصله وارد خودآگاه می‌شوند.