مِحورِ جاذبیتِ فراعلیِ یکتایی

مِحورِ جاذبیتِ فراعلیِ یکتایی

یک «شاهراهِ» مستقیم از نقطه‌ی وحدت به سویِ کمال، که همیشه باز است.