مبدأ

مبدأ

مجموعه‌ای از شخصیت‌هایِ معنویِ بارِز و بلندپایه‌ی ذات‌دار که مُجریِ اراده‌ی یکتا هستند. این مجموعه به صورتِ واحد و با نظارتِ او، اداره‌ی جهانِ مادّی و جهان‌های معنوی («آسمان‌ها») را برعهده دارد.