انگیزشِ پرستش

انگیزشِ پرستش

پرستشِ مُتَعالی را در انسان‌ها بیدار می‌کند و مخزن آن نفس شائقه‌ی بخش روحانی-انسانیِ ناخودآگاهِ روانیِ انسان است.