درباره سایت

این سایت در جهت شرح و آشنایی بیشتر با کتاب «راهنمای عملی: پایه‌های سیر کمال روحی انسان» نوشته‌ی دکتر بهرام الهی (۱۳۹۸ ش، ۲۰۱۹ م) دایر شده است.

مؤلف در شرح هدف خود از نگارش کتاب راهنمای عملی می‌نویسد که هدفش «علاوه بر ارایه‌ی راهکار عملی (این‌ویوُ) برای سیر کمال روحی انسان، پاسخ به پرسش‌های همیشگی او از مبدأ و غایت خود است.» از منظر مؤلف، روش صحیحِ خواندن این کتاب مطالعه‌ی دقیق و عمیق آن است. او همچنین به خوانندگان توصیه می‌کند که پیش از خواندن متن کتاب، تصاویر کتاب (8 تصویر) را دقیقاً بررسی کنند. هدف اصلیِ این سایت هم در همین جهت است: در اختیار گذاردن ابزاری برای بررسی دقیق‌تر و عمیق‌تر تصاویر و شرح آن‌ها.

این سایت مشتمل بر قسمت‌های مختلفی است که به مرور به مطالب آن اضافه خواهد شد:

  • متن کتاب: فایل پی دی اف کتاب جهت مطالعه با امکاناتِ نشانه‌گذاری و نوت‌گذاری.
  • ویدئوها: هشت ویدئو که تصاویر و ساختار سه بُعدی آن‌ها را به صورت انیمیشن ارایه می‌دهند.
  • مبحث‌ها: جمع‌آوری و ارایه‌ی مباحثی که در کتاب به صورت پراکنده مطرح شده‌اند به شکل سؤال و جواب.
  • واژه‌نامه: ارایه‌ی برخی واژه‌های کلیدی کتاب، همراه با توضیح و رفرنس و هایپرلینک.
  • خودآزمون: ابزاری جهت سنجش میزان دانش کاربر از تصاویر و شرح آن‌ها.